Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • zavedenie novej firmy: 25,00 €
Počet položiek / mesiac Paušálna cena Cena za položku
do 50 30,00 € -
51 - 300 - 0,50 €
301 - 600 - 0,40 €
601 a viac - 0,35 €

 

 • spracovanie daňového priznania k DPH: 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB: min.  39,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA: 35,00 €

Vedenie podvojného účtovníctva

 • zavedenie novej firmy: 25,00 €
Počet položiek / mesiac Paušálna cena Cena za položku
do 50 40,00 € -
51 - 100 - 0,70 €
101 - 200 - 0,67 €
201 a viac - 0,65 €

 

 • spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( štvrťročne ): 17,00 €
 • spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz ( mesačne ): 15,00 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu, vrátane súvahy, výkazov: min. 150,00 €
 • Súhrnný výkaz: 15,00 €

Mzdy  a personalistika

 • zavedenie novej firmy: 13,00 €
 • zavedenie nového zamestnanca: 9,50 €
 • mzdy – zhotovenie výplatnej pásky: 8,00 €
 • mesačné výkazy do SP, ZP, DÚ: 3,00 €
 • ročné zúčtovanie dane: 4,00 €
 • ročné hlásenie: 15,00 €
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní: 15 €/ 1 hod.

Ostatné práce

 • kancelársky materiál ( šanón, papier, tlač ): 5% z ceny za účtovníctvo
 • spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo: 15 €+ 5 € za každé ďalsie motorové vozidlo
 • kniha jázd ( 1 vozidlo/1 mesiac ): 7,00 €
 • ekonomické poradenstvo: 26,00 € za každú začatú hodinu, stály klient: zdarma/1 hod. mesačne
 • zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod: 17,00 € za každú začatú hodinu

Cenník platný od 1.1.2023

NIE SME PLATCAMI DPH!