Spoločnosť ACC Dominus, spol. s r.o. bola založená v roku 2016 zoskupením účtovných profesionálov, ktorí svoje skúsenosti získavali v priebehu mnohých rokov praxe ako živnostníci, zamestnanci a lídri nadnárodných ako aj domácich spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, a ktorí sa rozhodli svoje skúsenosti spojiť do jedného uceleného projektu.

V rámci nášho portfólia služieb sa zameriavame najmä na komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo a daňovú optimalizáciu. Všetky služby sú poskytované tak, aby sme našim klientom šetrili čas, ktorý je potrebný na vybavovanie záležitostí spojených s účtovnou, mzdovou a daňovou agendou. Je pre nás samozrejmosťou, že hlavnou prioritou každého podnikateľa je orientácia na rozvoj a výkon samotného podnikania, preto sa snažíme uľahčiť jeho realizáciu zo strany povinných účtovných, mzdových či administratívnych povinností.